***สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ตามปกติ***


               ดาวน์โหลดไฟล์ระบบการนำเข้าข้อมูล และไฟล์แสดงรายชื่อตาราง Key in และตาราง Import Data ที่นี่
                              NewManualsImportKeyin


                 ดาวน์โหลดวิธีการแก้ไขปัญหา การไม่แสดงแหล่งที่มา ตัวยก หมายเหตุ และการใส่่ PagesNo ไม่ถูกต้อง ที่นี่
         
                   วิธีการแก้ไข แหล่งที่มา หมายเหตุ ตัวยก ไม่แสดงในหน้าเว็บเพจ
         
                   วิธีการแก้ไขการแสดงผลตาราง 19-2
         
                   รายชื่อจังหวัดที่บันทึกค่าตัวแปร PagesNo ไม่ถูกต้อง
         
                   วิธีการแก้ไข PagesNo ให้ถูกต้อง


     ***คำเตือน
        - ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ Export ให้ Replace ทับชื่อเดิม
        - ห้ามเปลี่ยนหรือลบคอลัมน์ที่ไฮไลท์สีแดงเป็นอันขาด
        - กรอกข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ ถ้าคอลัมน์ใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่เลข 0