โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล รายงานสถิติจังหวัด ของสำนักงานสถิติจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Login »

ขอความกรุณาสถิติจังหวัด โปรดทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหลังเข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ที่เมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
ในกรณีลืมรหัสผ่าน แจ้งความจำนง มาที่ cholawit.nok@gmail.com ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น

16 พ.ค. 61 จังหวัดสามารถดูตารางข้อมูลที่เมนู Preview ได้ครบทุกสาขา โดยผู้ดูแลระบบมีการปรับปรุงไฟล์เป็นบางสาขา กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ และอัพโหลดขึ้นมาใหม่ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ SPB0102 SPB0103 SPB0208 SPB1001-SPB1003 SPB1106 SPB1108 SPB1408 SPB1601 SPB1602 SPB1604 SPB1803 กรณีที่ใช้บราวเซอร์ Google Chrome อาจไม่มีการ Refresh เว็บเพจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้เมนู Preview ได้ครบ ทุกตาราง จำต้องมีการล้างค่าเดิม โดยไปที่เมนู การตั้งค่า (Setting) เลือกเมนู ขั้นสูง (Advance) เลือกเคลียร์ค่า (Clear browsing data) ปิด Google Chrome แล้วเข้ามาใหม่หลังจากนั้นกดปุ่ม Refresh (ลูกศรโค้ง)

คู่มือการติดตั้ง

ดาวน์โหลด »

คู่มือการบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลด »

ติดต่อ/สอบถาม

ปัญหาด้านโปรแกรมการบันทึกข้อมูล การออกรายงาน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส.)
โทรศัพท์ 02 141 7358, 02 141 7377
นางวิลาวัลย์ ศิริบุญ นายชลวิช ศิริบุญ
นางสาวภิรมย์ ลักษณะ นางสาววันทนีย์ แจ๊ดเอี่ยม

ปัญหาด้านสูตรการคำนวณ รูปแบบของตาราง
กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ (กบข.) โทรศัพท์ 02 141 7494
นายพลากร ดวงเกตุ

ปัญหาด้านข้อมูล การ Import Data
กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ (กคส.)
โทรศัพท์ 02-141-7505 GIN 101004239